| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 8
  02/ 868 13 16; 816 31 09
  www.uctm.edu


ТЕХНОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН НА ТЕКСТИЛА И КОЖИТЕ
ОБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ТЕХНОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН НА ТЕКСТИЛА И КОЖИТЕ се изучава във ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ в ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (4 години) И ЗАДОЧНО (5 години)

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Предлага обучение в образователно-квалификационните степени „Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” в областта на технологията на химичните влакна и облагородяване на текстилни материали, багрене, печат, дизайн на кожарско и обувно производство.
Инженерната и технологична подготовка осигурява успешна кариера в текстилните и обувни производства, фирми за иновативни продукти и дизайн, изследователски стандартизиращи институции.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

A. Удвоена оценка от конкурсния изпит ИЛИ оценката от матура по химия, математика, физика, информатика, БЕЛ или биология.
B. Оценка по химия от диплома
C. Оценка по математика от диплома
D. Оценка по физика от диплома

Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C + D

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по Информатика
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Химия
 (или) Тест по природни науки