| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  БЛАГОЕВГРАД, ул. "Георги Измирлиев" 1
  073/ 888 235; 888 215
  www.aubg.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
(информацията e актуална за 2010/2011 учебна година)
Условия за кандидатстване

Бакалавърска програма
Формуляр за кандидатстване, диплома за завършено средно образование или академична справка за периода от 9 клас до първия срок на 12 клас включително с минимум успех 5.00, три академични препоръки и есе. Изискват се резултати от тестовете TOEFL и SAT Reasoning Test. Алтернативни изпити за прием са IELTS и Cambridge ESOL (алтернативни на TOEFL) и ACT (алтернативен на SAT).

Стипендии

Бакалавърска програма
2 000 000 щ.д. дава АУБ за стипендии и финансово подпомагане за най-добрите български студенти. Стипендиите и финансовите пакети се разпределят въз основа на високи академични резултати и на материалното състояние на семейството. 70% от студентите на АУБ получават финансова помощ. Пакетите за финансово подпомагане са 10 и варират от 10% до 100% от таксата за обучение като се предоставя за 4 години. Допълнително, студентите на АУБ могат да кандидатстват за разнообразни стипендии както още при приема им в университета, така и по време на обучението. В момента, университетът предоставя над 10 вида стипендии, предназначени за български студенти. От 2008 АУБ има и фонд за студентски стипендии "Анна Чапрашикова" за свои възпитаници, които да продължат образованието си за степен "Магистър" или "Доктор" в топ 20 университета в САЩ като Харвард, Станфорд и Принстън.

учебна година:
Бакалавърски програми - 2 семестъра

прием нови студенти:
Бакалавърски програми
януари
септември

срок за кандидатсване:
Бакалавърска програма
Граждани на ЕС:
септември -1 юни
януари - 1 ноември

Граждани на държави, извън ЕС:
септември -1май
януари - 1 октомври

Университетът има договорености с банки за благоприятни студентски заеми за студенти в бакалавърската програма.