| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СТАРА ЗАГОРА, Студентски град
  042/ 791 59
  www.uni-sz.bg

 
Правилник за прием