ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
     

 

 

 

 
 
 
 

КАНДИДАТСТВАТЕ БЕЗ ДА ИЗЛИЗАТЕ ОТ КЪЩИ!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ И РЕДОВНИ) И УЧАСТИЕ С ТЯХ ИЛИ С МАТУРИ В КЛАСИРАНЕТО С ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ДО ДОМА ПО КУРИЕР С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЛЕДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ:
 
 • Аграрен университет - Пловдив (АУ)
 • Висше строително училище "Любен Каравелов" – София (ВСУ)
 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София (ВТУ)
 • Икономически университет - Варна (ИУ)
 • Лесотехнически университет - София (ЛТУ)
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София (МГУ)
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – Пловдив (ПУ)
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски" – София (СУ)
 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов (СА)
 • Технически университет – Габрово (ТУ-Гб)
 • Технически университет - София (ТУ-Сф)
 • Технически университет - София, филиал Пловдив (ТУ-Пд)
 • Технически университет -  София, ИПФ Сливен (ТУ-Сл)
 • Тракийски университет - Стара Загора (ТрУ)
 • Университет за национално и световно стопанство - София (УНСС)
 • Университет "проф. д-р Асен Златаров"- Бургас 
 • Университет по хранителни технологии - Пловдив (УХТ)
 • Химико технологичен и металургичен университет - София (ХТМУ)
 • Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград (ЮЗУ)

 

Уважаеми кандидатстуденти,

И през настоящата година освен по познатия Ви начин на място в центровете на НАПС (актуалните им координати можете да намерите на www.naps.bg/office.php и в справочниците на ВУ) отново можете да подадете заявка чрез изтеглената от този сайт онлайн програма и да получите на посочения от Вас адрес по куриер своите документи за изпити или за класиране съгласно Инструкцията за работа с нея.

 

НА ИЗПИТА СЕ ЯВЯВАТЕ С ТАЛОНА (РАЗПЕЧАТКА ИЛИ ОТРЯЗЪК ОТ МОЛБАТА) С ВХОДЯЩ НОМЕР ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ, ДОКУМЕНТА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ИЗПИТ И ЛИЧНАТА СИ КАРТА!

ТОВА Е! ПОЛУЧЕНАТА ОТ ВАС ПАРОЛА ЧРЕЗ SMS СЕ ЗАПАЗВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА И ЗА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ! УСПЕХ!

 

•  Изпратете SMS на кратък номер 1910 с текст naps, за да получите парола

     
 

Цена на SMS 1,20 лв (с ДДС)
Забележка: Паролите от предварителните изпити са валидни и за редовните!

   
         
 

• Изтеглете програмата за кандидатстудентска заявка и я инсталирайте. Тези от Вас, които имат инсталирана програмата за предварителните изпити трябва първо да я деинсталират!

•  Попълнете в програмата получената чрез SMS парола и телефонния си номер, за да я активирате!

•  Попълнете личните си данни като всички полета са задължителни. Защитата на личните Ви данни е изцяло гарантирана по смисъла на ЗЗЛД. В следващите прозорци изберете университет/и и изпит/и.

•  Проверете данните си и изпратете заявката.

  Инструкция за Предварителен прием

  Инструкция за Редовен прием

     
         
  Цената на услугата при онлайн кандидатстване чрез НАПС е 20 лв. за всяко едно висше училище на територията на страната, независимо от местонахождението Ви.


 
 

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКИ ЗА ВСЯКО ВУ ИЗТИЧАТ 48 ЧАСА (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) ПРЕДИ ТОЗИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ!