| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН cе изучава във ФАКУЛТЕТ ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНО (8 семестъра)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти в специалността "Инженерен дизайн" е с конкурсни изпити по математика и рисуване (графика и композиция). Обучението се провежда на три степени.
Степен "Бакалавър"
Обучението е с продължителност 8 семестъра и завършва със защита на дипломна работа. Завършилите придобиват званието "Инженер-дизайнер" и могат да продължат обучението си за получаване на магистърска степен.
ПРОФЕСИОНАЛНО-СПЕЦИАЛИЗИРАЩАТА подготовка се осъществява с изучаване на дисциплините рисуване и моделиране, естетика, изобразителни средства, композиция и формообразуване, основи на дизайнерското проектиране, колористика и осветление, компютърна графика, конструиране на мебели, технология на дървесните материали, машини и инструменти за обработване на дървесина и др.
Възможности за реализация: завършилите специалността могат успешно да реализират своите знания във фирми, ателиета, дизайнерски бюра и проектантски организации, да участват в конкурси за преподаватели във висши училища.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалноста “Инженерен дизайн” максималният бал е 36,00 и се образува от:

1. Оценката по математика от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Удвоена оценка от конкурсния изпити по рисуване – Графика;
3. Оценката от изпитния тест по математика, ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2 или една от следните оценки – от изпита или от ДЗИ по биология, от теста по английски език, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по география, ДЗИ по химия – умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика Програма
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език
 (или) Матура по Химия
 2 Рисуване - графика Програма