| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg

ВАЖНО ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА КОВИД 19!

Уведомяваме кандидатстудентите, че и през КСК 2021 в бюрата на НАПС ще се подават кандидатстудентски документи на хартиен носител за тези университети, с които НАПС има договор за прием при спазване на социална дистанция и всички останали противоепидемични мерки! Свържете се с нашите бюра за повече информация!

Напомняме, че НАПС няма нищо общо с т.нар. "Онлайн прием" на съответните университети и не носи никаква отговорност за проблеми с данните (неточности, непълноти, непотвърдени плащания, невъзможност за корекции и др.), настъпили вследствие подобен тип кандидатстване. НАПС гарантира изцяло и носи отговорност само за предаването на документите на хартиен и електронен носител на кандидатстудентски документи, приети в бюрата.

Актуална информация за отменени и отложени изпити от КСК 2021 предвид на епидемиологичната обстановка, промени в начина на провеждането им (присъствено или електронно), както и указания за явяването на тях търсете само на сайтовете на университетите!


Дати на предварителните изпити, за които можете да подадете кандидатстудентски документи чрез бюра на НАПС

09.04.2021 г. (петък) – Биология (от 9 ч.)

09.04.2021 г. (петък) – Математика (от 13 ч.)

10.04.2020 г. (събота) – Рисуване (графика) (от 10 ч.)


Нов формат на изпита по Рисуване І - Графика - изобразяването на композиция от обемно-пространствени тела, ще бъде само с обикновен графитен молив (а не с цветни моливи). От 2017 г. отпада вторият изпит по Рисуване - Композиция
Приемът на документи в бюрата на НАПС официално* започва на 29.03.2021 г. и приключва на 06.04.2021 г. (07.04.2021 г. за изпита по Рисуване)Дати на редовните изпити, за които можете да подадете кандидатстудентски документи чрез бюра на НАПС

хх.хх.2021 г.– Биология

хх.хх.2021 г.–Математика

хх.хх.2021 г.– Рисуване (графика)

хх.хх.2021 г.– Английски език


Приемът на документи за редовните изпити и/или за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране в бюрата на НАПС официално* започва на >хх.хх.2021 г. и завършва не по-късно от >хх.хх.2021 г. за кандидати, които ще се явяват на изпити и >хх.хх.2021 г. за кандидати, които които ще участват с оценка от ДЗИ (матура)!