| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, кв. "Овча купел", ул. "Монтевидео" 21
  02/ 957 13 21 в. 1215, 1235
  www.nbu.bg

Информацията e актуализирана на 10.06.04

РЕКТОР - доц. д-р Сергей Игнатов

Нов български университет е създаден в отговор на необходимостта от изграждането на нова, алтернативна, по-динамична и свободна образователна система за висше образование. Тази идея обединява група български интелектуалци, които учредяват Дружество за нов български университет. С решение на Седмото Велико народно събрание от 18 септември 1991 (ДВ, бр. 80/1991). Дружеството за нов български университет получава статут на висше училище с името Нов български университет. Целта на новата недържавна академична институция е да работи за модернизиране на висшето образование в България в диалог с традициите.
През 1995 година като конкурсен изпит е въведен Тест за общообразователна подготовка (ТОП) - една от съществените отлики на университета от останалите висши училища в България. През 1996 Тестът е утвърден като единен стандарт за прием на студенти в НБУ.
През десетте години на своето съществувание, освен специфичния приемен тестови изпит, НБУ за първи път въвежда в България:
кредитната система като мярка за учебната натовареност на студента, която осигурява изборност между различните образователни дейности, както и международна мобилност на студентите
дистанционно обучение - съвременна образователна форма, която дава възможност за удобно съвместяване на професионална заетост и обучение
продължаващо обучение като съвкупност от образователни практики, позволяващи на хора от различни възрасти да получават университетска подготовка, да повишават квалификацията си и да променят професионалната си ориентация -
нестандартна, демократична и отворена система за обучение с възможност за свободен избор от студентите

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Факултет за базово образование;
- Бакалавърски факултет;
- Магистърски факултет;

УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА ИЗПИТИ ПО:
ТОП - 18.04.2004 год. в София и Пловдив
ТОП - 06.06.2004 год. в София, Варна и Пловдив
ТОП - 24.07.2004 год. в София
ТОП - 25.07.2004 год. в София, Варна, Пловдив и Видин
ТОП - 12.09.2004 год. в Варна, Пловдив и Видин
ТОП - 13.09.2004 год. в София