| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ФИЛИАЛ
  СМОЛЯН, ул. "Дичо Петров" 32
  0301/ 6-23-39,; 6-24-05
  www.uni-plovdiv.bg/smolyan

Информацията e актуализирана на 02.04.2013

ДИРЕКТОР - проф. д-р Евгения Иванова

ФИЛИАЛ – СМОЛЯН е част от структурата на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "П. ХИЛЕНДАРСКИ"

Обучението по всички изброени специалности е за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”, редовно обучение.
По специалност “Туризъм” се приемат студенти и в задочна форма на обучение.
Срокът на обучение е 4-годишен.
Изпитите са писмени под формата на тестове, с продължителност 4 часа.
При кандидатстване с оценки от ДЗИ и от състезателен изпит, като балообразуваща се взема по-високата оценка.
При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност, се зачита най-високата оценка.
Оценките от конкурсните изпити, положени в други Висши училища в годината на кандидатстването, се признават за Филиал Смолян. На кандидат, положил изпити в друго висше училище и във Филиал Смолян, ще се зачита по-високата оценка.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

График на конкурсни състезателни изпити във Филиал Смолян през 2013 г.
Първи предварителен изпит :
1. Български език – 14 април
Говорни и комуникативни способности – 14 април от 14.00 ч.
Втори предварителен изпит :
1. География на България 7 юни
2. Български език 8 юни
3. Английски език 9 юни
4. Математика 9 юни
Говорни и комуникативни способности – 8 юни от 14.00 ч.
Редовни изпити:
1. Български език 29 юли
2. География на България 30 юли
3. Английски език 31 юли
4. История на България 01 август
5. Математика 01 август
6. Биология 02 август
Всички изпити започват в 9.00 ч.

ІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
За предварителните кандидатстудентски изпити във Филиала:
- Месец април 2013 г. – всеки работен ден от 08.04. до 12.04.2013 г.
- Месец юни 2013 г. – от 03.06. до 07.06.2013 г.
За явяващите се на редовните кандидатстудентски изпити във Филиала – всеки работен ден от 24 юни 2013 г. до деня, предхождащ съответния състезателен изпит.
Допълнително кандидатстване и пренасяне на оценки от друго ВУ – всеки работен ден до 09 август, 16.30 ч.
Документи могат да се подават както във Филиал Смолян, така и в Университетския компютърен център на Университета в гр. Пловдив.

III. Обявяване на първо класиране – на 12 август 2013 г..
IV. Записване на приетите студенти – от 12 до 16 август, 16.30 ч.
V. Обявяване на второ класиране – на 19 август 2013 г..
VI. Записване на приетите студенти – от 19 до 23 август, 16.30 ч.
VII. Обявяване на трето класиране – на 26 август 2013 г.
VIII. Записване на приетите студенти – от 26 август до 30 август, 16.30 ч