| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС, КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
  БУРГАС,
  056/ 858 184; 858 177; 858 173
  www.btu.bg

Информацията e актуализирана на 31.03.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Анести Кокинов

Колежът подготвя кадри за нуждите на туристическия бизнес.
Колежът поддържа дългогодишни контакти с туристическата индустрия за удовлетворяване на потребностите от обучение на персонала и за реализиране учебната практика и стаж на студентите през активния туристически сезон. Това са големите туристически предприятия - Слънчев бряг, Дюни и Елените, както и с частния туристически сектор. По отношение на последните много добри са взаимоотношенията на Колежа с Асоциацията за развитие на Бургаски регион, както и с други браншови организации и регионалните съвети по туризъм.
Колежът осъщестява ползотворно сътрудничество с много сродни учебни заведения и организации в страната и чужбина. Поддържат се контакти с Колежа по туризъм - Варна, СУ “Климент Охридски” - катедра “Туризъм”, катедра “Икономикаи управление на туризма” към Варненския Икономически Университет, с катедрите профилирани за обучение по туризъм към ВИХВП - Пловдив и средните учебни заведения по туризъм в региона.

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БУРГАС е част от структурата на УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ