| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  БУРГАС, ул. "Проф. Якимов" 1
  056/ 858 403
  www.btu.bg

Информацията e актуализирана на 31.03.04

ДИРЕКТОР - проф. д-р инж. Петко Барзов

Техническият колеж към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас е създаден през 1986 г. като Институт по машиностроене и електротехника /ИМЕ/, в който се подготвят специалисти за различни области на икономиката.
В колежа се обучават студенти със срок за редовно обучение 3 години.
Учебните планове и програми са гъвкави и мобилни и са разработени с оглед обучението на специалисти за придобиване на съответната квалификация /специалист по електроника, специалист по ел. машини и апарати и т.н./.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - БУРГАС е част от структурата на УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ