| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ "ДЖОН АТАНАСОВ"
  ПЛОВДИВ, ул. "Братя Бъкстон" 71А
  032/ 608 121(27); 692 706
  www.tu-sofia.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 20.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Катя Стефанова

Колежът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над 15 000 тома учебна и специализирана техническа литература. Техническият колеж разполага с 50 бр. леглови фонд в студентски общежития.
Колежът има създадени договорни отношения и осъществява интензивни контакти с Висши технически училища в гр. Нюрнберг и гр. Манхайм - Германия, където нашите студенти могат да провеждат учебни практики и изготвят дипломните си проекти.
Държавен прием за учебната 2002 / 2003 се предвижда по специалностите - редовна (3г.) и задочна (3,5г.) форма на обучение : Електроника, Компютърни системи и технологии, Машиностроене и уредостроене, Електротехника, Електроенергетика и електрообзавеждане, Автоматика, информационна и управляваща техника.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ "ДЖОН АТАНАСОВ" - ПЛОВДИВ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ