| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
  ДУПНИЦА,
 
  www.tu-sofia.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 20.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Веско Панов

Педагогически колеж "СВ. Ив. Рилски" - гр. Дупница има многогодишна история и традиции.
Със закон, публикуван в Държавен вестник бр.197 от 03.09.1935г. от началото на учебната 1935-36г. се открива Учителски институт в гр. Дупница. От 1997г. ПК "СВ. Ив. Рилски" е в структурата на Технически университет - София.
Завършилите колежа получават квалификационна степен - "специалист" и могат да се реализират като учители в начален и среден курс и като педагози в детски градини.
Желаещите могат да продължат образованието си за бакалавърски и магистърски степени в СУ "Св. Кл. Охридски" и ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград(за завършилите НУП и ПУП) или в ТУ - София специалност "Инженерен дизайн" и ВТУ "Св. Кирил и Методий", специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" (за завършилите ТТИИ).

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - ДУПНИЦА е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ