| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ОБЕДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  СОФИЯ, ул. "Кл. Охридски" 8, бл. 2, ет. 3, каб. 2307Б
  02/ 962 45 77; 965 36 43
  www.tu-sofia.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 20.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Ивайло Ганев

Имаме удоволствието да ви представим още една възможност за обучение в Технически университет - София за получаване на висше образование в Обединеният технически колеж към Технически университет - София. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели - професори, доценти, асистенти от колежа и от Технически университет.
Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование, образователно-квалификационна степен - "специалист". Осигурени са благоприятни условия за приемственост при желание за продължаване на образованието за следващата образователно-квалификационна степен - "бакалавър" в ТУ - София.

ОБЕДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ