| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН
  СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" 59
  044/ 667 552; 667 313
  www.tu-sliven.com


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 25.01.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

Заместник-ректор "Факултет и Колеж - Сливен" - доц. д-р инж. Станимир Карапетков

Инженерно - педагогическият факултет /ИПФ/ в град Сливен е създаден с Постановление № 12 от 27.03.1986 г. на Министерския съвет като Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри към ВМЕИ - София с права на факултет. Този факултет се създаде за да задоволи една насъщна потребност от инженерно-педагогически кадри. Завършилите го могат да се реализират не само в различните отрасли на икономиката, но и в полето на просветата.
Обучението в ИПФ се извършва по учебни планове в съответствие с изискванията на Закона за висше образование за образователна степен "Бакалавър" и "Магистър", както и за образователна и научна степен "Доктор". Учебните планове са съобразени и с Правилата за преминаване на студентите от обучение в една образователна степен към обучение в друга образователна степен, например от "Специалист по…." в "Бакалавър", от "Бакалавър" в "Магистър".
Студентите могат да се обучават паралелно с първата и по втора специалност, получавайки втора диплома за висше образование. Те могат да получат допълнителна квалификация по маркетинг и мениджмънт.
ИПФ - Сливен е първия в България лицензирани центрове за подготовка на Microsoft Certified Professionals (специализирани професионалисти на Microsoft), което дава възможност за получаване на компютърна квалификация на най-високо ниво.
Факултетът разполага с добре уредена материална база - общежитие и стол, намиращи се в непосредствена близост до учебните корпуси.

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2019! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »