| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  ЛОВЕЧ,
  068/ 233 09; 450 03; 450 13; 201 52
  www.tugab.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 20.04.04

ДИРЕКТОР -

Образованието в колежа отговаря на държавните изисквания за образователно-квалификационна степен "специалист". Редовното и задочното обучение са с продължителност 3 години.
Технически колеж-Ловеч разполага с добре структурирана и обзаведена материална база - учебен корпус, аула, лабораторни зали, компютърна и Internet зали, учебни работилници, богата библиотека, видеотека, спортна зала с фитнес-център, студентски клуб, столова и студентско общежитие.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ