| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ
  ДОБРИЧ, ж.к. "Добротица" 12
  058/ 247 12; 253 78; 254 98
  www.tu-varna.acad.bg

Информацията e актуализирана на 26.05.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Йорданка Казанджиева

Колежът води началото си от 1988 година. Годишно в ДТК - Добрич се обучават 180 студенти. От завършилите колежа досега 30% са продължили образованието си във висши учебни заведения в страната, а с добрата си общо инженерна подготовка и получените практически умения останалите успешно се реализират в промишлеността, земеделието и туризма. Обучението е за образователно-квалификационна степен "специалист" и е с продължителност три години.

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ - ДОБРИЧ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ