| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  ВАРНА, ул. "Студентска" 1
  052/ 303 671; 303 685
  www.tu-varna.acad.bg

Информацията e актуализирана на 26.05.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Димитър Георгиев

Колежът е основан през 1988 г. като Полувисш институт по химическа промишленост и машиностроене. От 1997 г. с ПМС № 16/1997 г. е преобразуван в Колеж в структурата на ТУ - Варна.
Специалистите, завършили Колежа намират прием в отраслите на химическите производства, транспортните предприятия и фирми и се реализират в различни сфери на големия, среден и малък бизнес.
Специалистът заема междинно място между изпълнителските кадри, завършили средно специално образование и кадрите с висше образование и образователно-квалификационна степен "магистър" и "бакалавър". Необходимостта от "специалисти" е доказана и трайно настанена на трудовия пазар.
Завършилите Колежа в структурата на ТУ - Варна получават диплом за висше образование с образователно-квалификационна степен "специалист".
Обучението е 3 години за редовно обучение по държавна поръчка.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ