| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, КОЛЕЖ ПО МИННО ДЕЛО
  КЪРДЖАЛИ, ул. "Георги Кондолов" 20
  0361/ 276 61
  www.mgu.bg

Информацията e актуализирана на 18.03.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Владко Панайотов

Като основно звено в структурата на университета, колежът по минно дело - гр. Кърджали е придобил право да подготвя студенти по образователно-квалификационната степен "специалист" - степен на висшето образование.
Завършилите колежа получават диплома за висше образование и могат да продължат обучението си в МГУ по образователно-квалификационна степен "бакалавър".

КОЛЕЖ ПО МИННО ДЕЛО - КЪРДЖАЛИ е част от структурата на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Тази година колежът обявява две изпитни за улеснение на кандидатите си - на 1 септември и 8 септември 2004 г..