| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
  ПЛОВДИВ, бул. "Дунав" 78
  032/ 650 391; 650 355
  agricollege.hit.bg

Информацията e актуализирана на 21.05.04

РЕКТОР - доц. д-р инж. Д. Димитров

1992 г. създаден е "Земеделски колеж" - Пловдив. Решение на МС № 435, като Полувисш земеделски институт, в състава на Висш селскостопански институт.
1993 - 94 г. Участие в международни проекти по програма "ФАР" и програма "Интерег"
1995 г. Дипломира се първия випуск студенти в специалност "Агробизнес"
1996 - 1997 г. Колежът се преобразува във Висше училище "Земеделски колеж"
1998 г. Реализация на самостоятелен проект с международно участие по програма "Темпус"
1999 г. Реализация на съвместен проект с Технически университет по програма "Темпус"; "Интегрирана информационна система за университетски мениджмънт".
1992 - 2003 г. Ежегодни програми за стажове и специализация на студенти с Англия, Дания, Германия, Франция, САЩ и др.
2000 г. Колежът получава положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация. С решение на НС се преобразува в самостоятелен колеж /ДВ бр. 95/ 21.11.2000 г./.
2001 г. Тържествено откриване и освещаване на новия учебен и административен корпус на колежа.
2001 г. Реализиране на международен проект относно насърчаване на предприемачеството в планинското земеделие.
2001 г. Създаване на Център за евроинтеграция и култура към ВУЗК
2002 г. Юбилейно честване на 10-годишнината на Висше училище "Земеделски колеж"
2002 - 2003 г. Реализиране на международни проекти на обща стойност 578 хил. евро по програмите: Леонардо, Фар, Сократес-Комениус.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
2004/2005 за гр.Пловдив
Първи кръг
Могат да участват кандидат-студенти, завършили средното си образование през минали години.
Приемен изпит: 16.05.2004 – тест по агробизнес култура
Втори кръг
Предназначен е за кандидат-студенти, завършили средното си образование през настоящата и през минали учебни години, както и за участвали в І-ви кръг, желаещи да повишат оценките от конкурсния тест.
Приемен изпит: 08.08.2004 – тест по агробизнес култура
Трети кръг
Обявява се при наличие на свободни места
В образуването на бала участва:
оценката от конкурсния изпит (тест), положен във ВУЗК или оценка от положен изпит в друго ВУ през настоящата година - признават се изпити по география, история, математика, биология, химия, икономика, български език и литература, тест по български език и литература и западен език

2004/2005 за гр.Велико Търново
Първи кръг
Могат да участват кандидат-студенти, завършили средното си образование през минали години.
тест по "Агробизнес култура" 04.06.2004
Втори кръг
Приемен изпит тест за специалноста"Стопанско управление","Аграрна икономика"и "Фермерство" – тест по агробизнес култура 27.08.2004
Трети кръг
При трето класиране могат да участват кандидат-студенти, положили кандидатстудентски изпит в друго ВУ.

2004/2005 за гр.Русе
Първи кръг
Могат да участват кандидат-студенти, завършили средното си образование през минали години.
Приемен изпит - тест за специалността"Аграрна икономика", "Стопанско управление" и "Фермерство" тест по агробизнес култура 04.06.2004
Втори кръг
Приемен изпит - тест за специалността"Аграрна икономика", "Стопанско управление" и "Фермерство" тест по "Агробизнес култура" 27.08.2004 г.
Трети кръг
При трето класиране могат да участват кандидат-студенти, положили кандидатстудентски изпит в друго ВУ

2004/2005 за гр.Силистра
Първи кръг
Приемен изпит - тест за специалността"Аграрна икономика" и "Фермерство" тест по "Агробизнес култура" 12.08.2004 г.
Втори кръг
Приемен изпит-тест за специалността"Аграрна икономика" и "Фермерство" тест по "Агробизнес култура" 10.09.2004 г.
Трети кръг
При трето класиране могат да участват кандидат-студенти, положили кандидатстудентски изпит в друго ВУ.