| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ФИЛИАЛ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
  ХАСКОВО, бул. "България" 168, Учебен отдел
  038/ 664 863; 665 145
  www.unwe.acad.bg

Информацията e актуализирана на 17.05.04

ДИРЕКТОР - проф. д-р Георги Янков

Филиалът е открит с Постановление № 283 на Министерския съвет на Р България от 14 декември 2001 г. / на мястото на университетския център към УНСС, създаден през 1991 г./. Филиалът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация на 21.06.2001 г. / протокол № 22 /. Проектът за откриването на филиала получава положителни оценки по всички основни критерии и показатели: съответствие със ЗВО, учебна документация, академичен състав, материална база и финансиране, регионални и обществени потребности.
По смисъла на ЗВО филиалът "Икономика и управление" е основно звено на УНСС. Студентите се обучават по същите учебни планове и програми както в София. Академичният състав се състои от утвърдени университетски преподаватели от УНСС. От учебната 2002/2003 г. започва и обучение на чуждестранни студенти.
Във филиал "Икономика и управление - гр. Хасково се обучават студенти в бакалавърска и магистърска степен по 6 специалности.

ФИЛИАЛ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" - ХАСКОВО е част от структурата на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ