| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АГРАРЕН КОЛЕЖ
  СТАРА ЗАГОРА, Студентски град
  042/ 751 89
  www.uni-sz.bg

Информацията e актуализирана на 20.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Михаил Панайотов

Българо-германският аграрен колеж е единствен по рода си в България. Създаден е на база разкрития през 1992 г. Колеж за фермери към Тракийския университет - Стара Загора, в съответствие спогодбата между правителството на Федерална Република Германия и правителството на Република България и комплексния договор за дългосрочна съвместна работа между Тракийския университет - Стара Загора и институции и организации от ФР Германия. Българо-германският аграрен колеж и специалността "Фермерство" са акредитирани с решение на Акредитационния съвет на НАОА към МС от 19.11.98 г. С постановление на МС № 182/11.09.2000 г. БГАК е официално разкрит и е легитимен. Колежът е член на EVBB /Европейска Асоциация на аграрните колежи/
Учебните програми са актуализирани в съответствие с ЕДИ и нуждите на практиката. В преподаването освен над 60 преподаватели - професори, доценти и асистенти от Аграрния и Ветеринарномедицинския факултети на ТрУ, участват преподаватели и лектори от ФРГ и други страни.

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АГРАРЕН КОЛЕЖ - СТАРА ЗАГОРА е част от структурата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ