| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  СЛИВЕН, ул. "Столетов" 30
  044/ 228 55; 266 25
  www.uni-sz.bg

Информацията e актуализирана на 20.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Мария Тодорова

Основан през 1963 г. като Медицинско училище, от 1975 г. се преобразува в Полувисш медицински институт. С Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС се преобразува в Медицински колеж в структурата н ТрУ.
От април 1996 г. Медицинския колеж членува в Европейския сестрински модул към ЕС. В рамките на модула се извършва размяна на студенти и преподаватели с медицински колежи от Финландия, Швеция, Испания, Норвегия, Белгия, Австрия, Русия и др.
Обучението се осъществява от високо квалифицирани преподаватели по нови учебни планове и програми, съобразени с европейските стандарти. През учебната 2002/2003 год. в колежа се обучават 96 редовни студенти.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СЛИВЕН е част от структурата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2004/2005 год.
Биология - 11 август (сряда)