| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  ХАСКОВО, бул. "Съединение" 48
  038/ 664 375; 624 943
  www.uni-sz.bg

Информацията e актуализирана на 20.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Иван Матев

Хасковското медицинско училище е основано през 1950 год. През 1976 г. същото е преименувано в Полувисш медицински институт "Проф. д-р Асен Златаров". С Постановление № 16 от 27.01.1997 г. се преобразува в Медицински колеж в структурата на Тр.У.
Колежът е единствено по рода си висше училище в Родопския край, подготвящо кадри за Хасковски, Кърджалийски и Смоленски региони.
Обучението се провежда от добре квалифицирани преподаватели, на щат в колежа и Тракийския университет, по осъвременени програми, съобразени с Европейските образователни стандарти. През учебната 2002/2003 год. в колежа се обучават над 166 редовни студенти в т.ч. 15 чуждестранни граждани.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ХАСКОВО е част от структурата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2004/2005 год.
Биология - 11 август (сряда)