| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
  ШУМЕН, ул. "Университетска" 115
  054/ 830 370; 830 495; 830 338
  www.shu-bg.net


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 27.01.2016 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Проф. д.и.н. Георги Велков Колев

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" е едно от най-старите висши училища в България. През 1921 година се създава Висш педагогически курс, от който възниква Педагогическият институт. Трансформиран е през 1964 г. във факултет - филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1971 г. Факултетът се обособява във Висш педагогически институт, който през 1995 г. се утвърждава като Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Днес Университетът е едно от най-модерните висши училища в България.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в пет факултета:
- Педагогически факултет;
- Факултет по математика и информатика;
- Факултет по природни науки;
- Факултет по хуманитарни науки
- Факултет по технически науки
КОЛЕЖ - ДОБРИЧ

 
Новини от учебното заведение »