| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
  БОТЕВГРАД, ул. "Гурко" 14
  0723/ 688 12
  www.ibsedu.com

Президент Лена Гайдарска
e-mail: lgaydarska@ibsedu.com
тел.: 02/ 987 02 92, 0723/ 688 11

Международното висше бизнес училище (МВБУ) е основано през 1991 г., получава акредитация от Българската национална агенция за оценяване и акредитация на 25 април 2002 г. и е легализирано от XXXIX Народно събрание на Република България на 25 юли 2002 г.

Предлага модерно обучение по специалности, които налагат европейските образователни стандарти при изучаване на избраните професии.

Дейността ни се основава на постигнатите двустранни договорености с:

* Сити Юнивърсити /City University/ - САЩ
* Копенхаген бизнес скул /CBS – Copenhagen Business School/ - Дания
* Националното висше училище по туризъм /NHTV/ - Бреда /Breda University of Professional Education/

Специалности

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - кампус Ботевград

Програма "Бизнесадминистрация"
Срок на обучение: 4 години

Програма "Международни икономически отношения"
Срок на обучение: 4 години

Програма "Счетоводство и контрол"
Срок на обучение: 4 години

Програма "Туризъм"
Срок на обучение: 4 години


БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - кампус Правец

Програма “The Bachelor of Science in Business Administration” City University – USA
Срок на обучение: 4 години

Програма “Bachelor in International Tourism Management and Consultancy”, NHTV - Breda University of Professional Education – The Netherlands
Срок на обучение: 4 години

 
Новини от учебното заведение »