| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  БУРГАС, бул. "Стефан Стамболов" 69
  056/ 858 152; 858 150
  www.btu.bg

Информацията e актуализирана на 31.03.04

ДИРЕКТОР -

В Медицинския колеж - Бургас придобиват квалификация медицински специалисти от 1950/1951 година. След институционалните промени през годините, днес училището е Медицински колеж и е част от Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас. То е единствено по рода си в региона. Образованието отговаря на държавните изисквания за образователно-квалификационна степен "специалист" по специалностите от професионално направление "здравни грижи".
Медицински колеж е създаден с решение на Министерството на народното здраве през учебната 1950/1951 година като здравно училище за медицински сестри. Обучението е било в срок от 2,5 години – прием след завършен 9-ти гимназиален клас, образователно-квалификационна степен – средно специално образование.
От учебната 1997/1998 г. с ПМС №16/20.01.1997 г. на Министерския съвет на Република България учебното заведение функционира като Медицински колеж и е едно от основните структурни звена в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - БУРГАС е част от структурата на УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ