| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
  СОФИЯ, ул. "Акад. Стефан Младенов" 1
  02/ 623 021; 621 034
  www.hctp.acad.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 12.02.2015 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - проф. д-р инж. Иван Куртев

На 30 ноември 1922 г. Деветнадесетото Обикновено Народно събрание приема Закон за откриване на Телеграфопощенско и железопътно училище, утвърден с Указ № 60/ 1923 година на Цар Борис III.

На 18 февруари 1948 г. Шестото Велико Народно събрание приема Закон за Държавен телеграфопощенски институт с ранг на полувисше специално учебно заведение с курс на обучение две учебни години.

През 1954 г. наименованието е променено на Полувисш институт по съобщенията /ПИС/, с тригодишен курс на обучение.

Тридесет и осмото Народно събрание с Решение от 17 юли 1997 г., /ДВ, брой 59 от 25 юли 1997 г./ преобразува Полувисшия институт по съобщенията в Колеж по телекомуникации и пощи - самостоятелно държавно висше училище, което дава професионална квалификация и провежда подготовка до образователно - квалификационната степен - “специалист по ...”.

След присъединяването на България към Европейския съюз и хармонизиране на висшето образование в България с Европейското образователно пространство, във висшите професионални училища тази степен прерасна в БАКАЛАВЪР - ”профeсионален бакалавър по...”. (ДВ, брой 41 от 22 май 2007 г.)

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2015! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »