| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  ПЛОВДИВ, ул."Братя Бъкстон" 120
  032/ 692 347; 693 704; 692 762
  www.medcollege-plovdiv.org

Информацията e актуализирана на 28.11.2011


ДИРЕКТОР - Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм

Днешният медицински колеж е правоприемник на второто в България - Училище за милосърдни сестри /1942 г./ и на Медицинското училище за акушерки /1945 г./, които през 1954 г. се сливат в Обединено медицинско училище.
Настоящият учебно-битов комплекс е открит през 1972 г. Разполага с 6 аудитории, 19 класни стаи и семинарни зали, закрита фитнес-зала и открита спортна площадка, заседателни зали, Актова зала, библиотека. Към комплекса има разкрити общежитие,студентски стол, книжарница и Академичен клуб.
От своето основаване в учебното заведение са подготвени над 22 000 български медицински специалисти и над 500 чуждестранни граждани. Средно на година в колежа се обучават до 1200 студенти в осем специалности.
e-mail: edcolpv@plovdiv.techno-link.com

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ е част от структурата на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
График за провеждане на кандидатстудентските изпити
14 август - Биология
20 август - Моделиране