| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  ВАРНА, ул. "Цар Освободител" 76 В
  052/ 677 261; 677 285
  www.muvar.bg

Информацията e актуализирана на 29.11.2011

ДИРЕКТОР - доц. д-р Христо Ганчев, дм

Учебното заведение е създадено на 20.10.1942 година като Училище за милосърдни сестри, а през м. септември 1944 год. се преименува в Медицинско училище. На 15.05.1944 год. се разкрива Училище за акушерки. През 1954 год. двете училища се обединяват в Обединено медицинско училище. През 1975 год. училището се преименува в Полувисш медицински институт “ д-р Ненчо Николаев”, а през 1980 год. в ИПЗКССО “д-р Ненчо Николаев” /Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование/. От 1990 год. учебното заведение отново се преименува в Полувисш медицински институт, а от 1997 год. Медицински колеж е в структурата на Медицински университет – Варна.

През годините от 1942 и до 2006 се обучават студенти по следните специалности:
медицинска сестра – от 1942 – 2006 г.
акушерка – 1945 – 2006 г.
детска мед. сестра – 1952 - 1998 г.
помощник фармацевт – 1961 – до днес
мед. лаборант – 1963 - до днес
зъботехник – 1974 – до днес
здравен инспектор – 1983 – до днес
рентгенов лаборант – 2001 – до днес
рехабилитатор – 1998 – до днес
социални дейности – 1999 – до днес.

Специалистите Рехабилитатор и Социален работник се обучават от 2004 г. след обединяване на трите Колежа Варна, Шумен и Добрич в един с център Варненския медицински колеж и студентите от Шумен и Добрич са преместени да довършат образованието си в МК – Варна. От 2006 година медицинските сестри и акушерките се обучават в Катедра “Здравни гижи” на Медицинския университет. Всички специалности са получили програмна акредитация през 2002г. за 5 годишен период. В момента тече процедура за нова акредитация. Въведени са нови учебни програми съобразени с изискванията на Европейския съюз.

Учебното заведение разполага с необходимия висококвалифициран научно-преподавателски потенциал от хабилитирани и не хабилитирани преподаватели за обучението на студентите от всички специалности.