| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
  СОФИЯ, ул. "Шипка" 1
  02/ 988 17 02
  www.art.acad.bg/art/index-b.html

Информацията e актуализирана на 18.04.04

РЕКТОР - проф. Божидар Йонов

Академията е наследник на "Държавното рисувално училище", създадено през 1896 г. по идея на Иван Мърквичка, Антон Митов, д-р Иван Шишманов за обучаване на многото български таланти. През 1908 г. то става "Художествено индустриално училище"; от 1921 г. е висше училище - "Художествена академия". В периода 1952-1995 г. е институт, след което отново става Академия. Днес тя предоставя образование по изящни изкуства, изкуствознание и дизайн. Тук преподават видни художници, изкуствоведи и специалисти, които развиват индивидуалните качества на всеки студент. Стремежът е за непрекъсната връзка между теорията и практиката в обучението.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - обучението на студентите се осъществява в два факултета:
- Факултет за изящни изкуства;
- Факултет за приложни изкуства.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ