| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"
  ВАРНА, бул. "Васил Друмев" 73
  052/ 632 015; 303 163
  www.naval-acad.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 30.05.2004

НАЧАЛНИК -

Морското машинно училище се създава през 1881 година - това е първото техническо учебно заведение у нас. От 1904 година то е присъединено към флота и подготвя механици за военния и граждански флот, за държавните железници, въздухоплаването и други сфери на икономиката. От 1942 година тук има висш курс за специалисти с морско и техническо образование. Днес ВВМУ подготвя офицери за военноморските сили и капитани и механици за корабите на гражданското корабоплаване, а специалностите "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми" (за военния и гражданския флот) са дългогодишни и утвърдени. Обучението в училището продължава 5 години. От 1957 година завършилите получават и висше гражданско образование - с квалификация "инженер - корабоводител" за завършилите навигационния отдели "инженер - корабен механик" за завършилите техническия отдел. Кадрите за нуждите на Военноморските сили и за гражданското корабоплаване се подготвят като курсанти, а за гражданското корабоплаване се обучават и студенти. Редовното обучение е 4 години, а задочното - 5, получава се степен "бакалавър".
Учебните програми са съобразени с действащите международни конвенции и договори, включително и новите документи на Международната морска организация (IMO) - Международната конвенция за вахтена служба и норми за подготовка и освидетелстване на моряците STCW 1978/95, определящ задължителния минимум на подготовката (България е страна по конвенцията) и др. Изпълнението на тези изисквания дава възможност да се получи освен диплом за завършено висше образование и сертификати за правоспособност: "Щурман - III степен", "Корабен механик - III степен" или "Електромеханик".

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Кандидат-курсантите се явяват за участие в конкурсните изпити във военното училище, посочено от тях като първо от 10.00 до 14.30 ч. на 22.07. 2004 г.
Инструктаж на кандидатите - 22.07.2004
Математика - 23.07.2004
Английски език - тест - 24.07.2004
Физическа подготовка, медицински прегледи - 26.07.2004
Физическа подготовка, медицински прегледи - 27.07.2004
Физическа подготовка, медицински прегледи - 28.07.2004
Български език - тест - 25.07.2004