| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
  ПЛОВДИВ, ул. "Тодор Самодумов" 2
  032/ 601 441; 628 312
  www.amti.hit.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно

РЕКТОР - проф. Атанас Славчев

През 1964 година в Пловдив се открива Музикално - педагогически факултет към БДК - София, който да подготвя учители по музика за средното училище. От 1972 година Филиалът става самостоятелен Висш музикално - педагогически институт (ВМПИ), като се създава и профил за народно пеене и изучаване на народни инструменти. През 1995 година с решение на Народното събрание ВМПИ се преобразува в Академия за музикално и танцово изкуство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
Обучението на студентите се осъществява в два факултета:
- Факултет музикален фолклор и хореография;
- Факултет музикална педагогика.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ