| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ДЪРЖАВНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
  СОФИЯ, бул. "Евлоги Георгиев" 94
  02/ 943 34 00; 943 34 15; 944 14 54
  www.art.acad.bg/music/index-b.html

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 2004 г.

РЕКТОР - проф. Георги Костов

Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София, е една от най-старите държавни музикално-културни институции в България. Тя е създадена чрез реформа на първото Държавно Музикално училище, което през лятото на 1921г. се превръща във висше учебно заведение - Академия. През изминалите години тя изживява активна революция и се превръща в национален център на българската музикална култура, с чиято помощ се изгражда цялостна развита система от училища - висши и средни - за професионално музикално образование в България. ДМА се изгражда и развива с усилията на редица поколения талантливи български музиканти. Сред основоположниците това са композитори, теоретици и изпълнители със световни имена: Д. Христов, Ст. Брашованов, Ив. Вульпе, Ив. Цибулка, Хр. Морфова и мн. др.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ДЪРЖАВНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Вокален факултет;
- Инструментален факултет;
- Теоретико-композиторски и диригентски факултет.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ