| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "К.САРАФОВ"
  СОФИЯ, ул. "Г.С.Раковски" 108А
  02/ 987 98 62 (63, 64, 65)
  www.art.acad.bg/natfiz/index-b.html

Информацията ще бъде актуализирана

РЕКТОР - доц. д-р Станислав Семерджиев

Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните Европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948, тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от държавата.
В Академията са получили образованието си повечето изтъкнати български специалисти, които притежават задълбочени професионални знания. НАТФИЗ предоставя възможност за творчески експерименти и упражняване на основните умения, необходими за бъдещето им развитие.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО - обучението на студентите се осъществява в два факултета:
- Факултет "Екранни изкуства";
- Факултет "Сценични изкуства".


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ