| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
  ПЛЕВЕН, ул. "Св. Климент Охридски" 1
  064/ 884 101; 884 120
  www.mu-pleven.bg

Информацията e актуализирана на 29.11.2011

РЕКТОР - Професор д-р Григор Ангелов Горчев д.м.н.

Медицинският университет в Плевен, един от петте висши медицински училища в България, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, създадена през 1865 година.

Съчетавайки традициите на миналото с възможностите на настоящето, днес той обединява голям комплекс от лечебни и учебни звена - съвременна предклинична база, болница с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване.
Те пълноценно се използват за лечение на пациенти, обучение на студенти, специализации за лекари и за изследователска работа.

Медицински Университет - Плевен се състои от три факултета и медицински колеж:

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
ФАКУЛТЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ