| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"
  ВАРНА, ул. "Марин Дринов" 55
  052/ 677 050; 677 014
  www.mu-varna.bg

Информацията e актуализирана на 29.11.2011

РЕКТОР - Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн

Рождената дата на Медицинския университет – Варна е 1 октомври 1961г. Медицинският университет - Варна е наследник на Висшия медицински институт -Варна, който е открит с Указ на Президиума на Народното събрание на НРБ през 1961г. С Решение на Народното събрание на Република България от 1995г. Висшият медицински институт - Варна е преобразуван в Медицински университет. Зад всяко откритие се крие една мечта. Създаването на третия по големина Висш медицински институт в Североизточна България трябва да направи реалност осигуряването на здравеопазване за хората в региона.
Благодарение на Университета повече от 40 години всеки ден реалността на здравето е част от живота на студентите, докторантите, специализантите, преподавателите и специалистите от Университетските болници на Варна. От създаването до днес Медицинския университет – Варна са завършили 8 351 българи, а чужденците, които са получили медицинското си образование са 977 от 45 страни.
Медицинският университет – Варна е не само основен учебен, научен и лечебен център в Североизточна България и Черноморския регион. Университетът е носител на основните и най-важни ценности, за да съществува високо качество на образованието: осигуряване на стабилна среда за обучение, практика и живот на студентите; гарантиране на научен и преподавателски потенциал, който да привлича специализанти и докторанти; достъпност и равнопоставеност; възможности за развитие; традиции. Осигуряването на световно качество на висшето образование, следдипломното обучение по медицина и здравен мениджмънт, както и утвърждаването ни в международната Вселена на науката и практиката, са малка част от живота и целите на университета. Благодарение на целия екип на Медицинския университет – Варна всеки ден специализирана и професионална медицинска помощ достига до хората в цяла Североизточна България и Черноморския регион. Подкрепата, която университетът предоставя на здравните институции от региона, влияе положително върху уменията и качеството на предлаганите здравни и административни услуги. И върху най-важното - живота на хората.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - обучението на студентите се осъществява в един факултет:
- Медицински факултет.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА