| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
  ПЛОВДИВ, ул. "Васил Априлов" 15 А
  032/ 602 534; 602 371; 602 605
  www.meduniversity-plovdiv.bg/

Информацията e актуализирана на 28.11.2011

РЕКТОР - Проф. д-р Стефан Костянев, дмн

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ПЛОВДИВ е създаден през 1943 г. Включва Медицински факултет - медицина, здравни грижи, Стоматологичен факултет - стоматология. Медицински колеж и Университетска болница "Св. Георги" с 1 200 легла.
Разкрити са всички теоретични, предклинични и клинични катедри, според съвременните стандарти за висшето медицинско образование, както и лаборатории, клиники и други звена, оборудвани с модерна апаратура и техника за диагностика, лечение, научно-изследователска дейност и за обучение на студентите по медицина, стоматология и здравни грижи.
Всяка година в Университета се обучават над 2 500 студенти и специализанти. Над 17 000 медици и стоматолози от 42 страни са получили образованието си във МУ - гр. Пловдив.


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в четири факултетa:
- Медицински факултет;
- Факултет по дентална медицина;
- Фармацевтичен факултет
- Факултет по управление на здравните грижи

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ