| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
  СОФИЯ, бул. "Димитър Несторов" 15, ет. 12
  02/ 9531 174; 9152 148
  www.mu-sofia.bg/

Информацията e актуализирана на 25.11.2011

РЕКТОР - Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбнв

Софийският Медицински университет е най-старата институция за висше медицинско образование у нас. Основан е през 1917 година като Факултет по медицина към Софийски университет. Става самостоятелен през 1950 година като Медицинска академия с факултети по медицина и стоматология; от 1951 година е присъединен и Фармацевтичният факултет. През 1995 година с решение на Парламента е преобразуван в Медицински университет - София.В съответствие със Закона за висшето образование в МУ - София се обучават студенти за придобиване на следните образователно-квалификационни степени:
“специалист”
“бакалавър”
“магистър"
“доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в четири факултетa:
- Медицински факултет;
- Стоматологичен факултет;
- Фармацевтичен факултет;
- Факултет по обществено здраве.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА" - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - БЛАГОЕВГРАД

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВРАЦА


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ