| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"
  СВИЩОВ, ул."Емил Чакъров" 2
  0631/ 279 246; 279 264; 279 225
  www.uni-svishtov.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 25.01.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини


РЕКТОР - доц. д-р Иван Марчевски

Между светлите имена на дарителите се откроява Димитър Апостолов Ценов с неоценим принос за града и за България; „Велик българин, закръглил делото, подето от неговите предшественици" (акад. Г. Данаилов). Академията поддържа славата на Дарителя и гордостта на Свищов като Академичен център.
На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов" с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки." (Държавен вестник, бр.200,5.09.1936г.).
Стопанска академия „Д. А. Ценов" е водеща образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 20 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и управление, Институт за научни изследвания, Академична библиотека, офиси, обслужващи звена, студентски кампус. Във Висшето училище работят над 320 висококвалифицирани професори, доценти, асистенти и сътрудници. Те обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма.
Съвместно с европейски университети Стопанска академия участва в програми на Европейския съюз, в проекти на международни фондове за научни изследвания, в междууниверситетски мрежи за обучение и мултинационални проекти за Висше образование. Стопанска академия се ползва със статута на Еразъм университет, член e на Асоциацията на европейските университети и на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ" - обучението на студентите се осъществява в четири факултета:
- Мениджмънт и маркетинг;
- Производствен и търговски бизнес;
- Стопанска отчетност;
- Финанси.

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ:
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »