| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ"
  БУРГАС, ул. "Проф. Якимов" 1
  056/ 880 235; 858 294
  www.btu.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 11.02.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини


РЕКТОР - Проф. д-р Магдалена Събева Миткова

Основан през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е утвърден като такъв с решене на Народното събрание от 01.08.1995 г. и е единственото държавно Висше училище в региона.
Университетът "Проф. д-р "Асен Златаров" е институционално акредитиран с решение № 17 от 18.10.2001 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 5 години.
Най-големият потребител на кадри на Университета - нефтена компания "Лукойл Нефтохим Бургас" АД осигурява работа на завършилите специалностите към Факултета по технически науки, както и стипендии на изявени студенти с висок успех.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Факултет по обществени науки;
- Факултет по природни науки;
- Факултет по технически науки;
- Медицински факултет

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БУРГАС

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - БУРГАС

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - БУРГАС

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »