| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 8
  02/ 868 13 16; 816 31 09
  www.uctm.edu


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 13.02.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

Химикотехнологичен и металургичен университет - София е създаден под името Химикотехнологичен институт през 1953 г. на базата на съществуващия от 1945 г. "Отдел по индустриална химия" към тогавашната Държавна политехника. През 1965 г. е преименуван във Висш химикотехнологичен институт /ВХТИ/, а в юбилейната 1995 г. е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет. От 1997 г. към него е включен и Технологичния колеж в София.
ХТМУ - София е един от водещите български университети с международни образователни програми и проекти за обмен на студенти и преподаватели. В момента тази дейност се осъществява по Европейските програми СОКРАТ/ЕРАЗЪМ, ЛЕОНАРДО и регионалната програма СЕЕПУС. В рамките на двустранно сътрудничество с над 30 университети в цяла Европа и с финансовата подкрепа на проекти по посочените програми, през последните години над 250 студенти от ХТМУ са преминали различни периоди на обучение в тези университети.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Факултет по металургия и материалознание;
- Факултет по химични технологии;
- Факултет по химично и системно инженерство.

ДЕКАНАТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ - СОФИЯ

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »