| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
  ПЛОВДИВ, бул. "Марица" 26
  032/ 643 637; 603 730
  www.uft-plovdiv.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 11.02.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини


РЕКТОР - проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив има полувековна история и богати традиции. Той е правоприемник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), основан през 1953 г. като единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в сферата на хранителните технологии. От м. януари 2003 г., след успешна институционална акредитация, с решение на Народното събрание на Република България, ВИХВП е преобразуван в университет.
Днес в УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Голяма част от възпитаниците на университета са ръководители на държавни и частни фирми, известни учени и изтъкнати обществени личности.
В началото на новия ХХІ век Университетът по хранителни технологии разполага с мощен колектив от висококвалифицирани научно-преподавателски кадри и модерни, актуални специалности. С тях той може да отговори на едно от най-големите предизвикателства пред човечеството – качеството на живота със здравословни и безвредни храни.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - обучението на студентите се осъществява в три факултета:

- Технически факултет;
- Технологичен факултет
- Стопански факултет

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »