| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ
  ПЛОВДИВ, бул."Санкт Петербург" 61
  032/ 659 566; 659 565
  www.tu-plovdiv.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 25.01.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

ДИРЕКТОР - проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

В своята близо 20 годишна история, Филиалът на Технически университет - София в гр. Пловдив се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки на територията на Южната част на Република България.
Във Филиалът се обучават студенти, докторанти и специализанти по специалностите, утвърдени от Министерството на образованието и науката.
Съобразно съвременните изисквания е създадена възможност на студентите едновременно с основната си специалност да получават допълнителна квалификация чрез следдипломна квалификация или паралелно допълнително обучение в Свободен факултет, както и да се обучават и по втора специалност при условия, определени от Академичния съвет.

ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »