| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
  СОФИЯ, бул."Кл. Охридски" 8
  02/ 683 477; 965 36 21; 965 21 76;
  www.tu-sofia.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 25.01.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - проф. дн инж. Иван Кралов

Техническият университет - София е най-голямото висше техническо заведение в страната с дългогодишни традиции в подготовка на инженерни кадри.
Преди повече от половин век тук се слага началото на висшето техническо образование - през 1945 година с Указ на Регентите се създава държавна политехника. Тогава в нея се открива Машинен факултет с 4 отдела: Машинно инженерство, Електроинженерство, Индустриална химия и Минно инженерство и геология. През 1953 год. от нея се създават четири висши технически учебни заведения, едно от които е Машинно-електротехнически институт (МЕИ) с два факултета: Машиностроителен и Електротехнически. В 1965 год. МЕИ - София се преименува във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ). През 1995 год. ВМЕИ става Технически университет - София.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в четиринадесет факултета:
- Електротехнически факултет;
- Енергомашиностроителен факултет;
- Машинно-технологичен факултет;
- Машиностроителен факултет;
- Отдел за инженерно обучение на английски език;
- Стопански факултет;
- Транспортен факултет;
- Факултет Автоматика;
- Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт;
- Факултет по Електронна техника и технологии;
- Факултет по Компютърни системи и управление;
- Факултет по Комуникационна техника и технологии;
- Факултет приложна математика и информатика;
- Франкофонски отдел по електроинженерство.

ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СЛИВЕН

>
ВАЖНО! НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ 2012 ГОДИНА!
>
Откриват се следнатите нови бакалавърски специалности:

Инженерна логистика - ВИЖ

Инженерна физика - ВИЖ

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »