| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  СОФИЯ, кв. "Симеоново", п.к. 555
  02/ 982 92 06; 775 153
  www.vipond.mvr.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 12.06.2004


РЕКТОР - ген. майор Калчо Таушанов

Първото висше учреждение за подготовка на кадри на МВР - Висшата Специална Школа, се открива в началото на учебната 1969г.
Традициите в полицейското образование се развиват и утвърждават през годините чрез дейността на Висшия Институт от 1987г. и Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност при МВР от 1991г.
С решение на Народното събрание от 12.06.2002г., публикувано в "Държавен вестник" брой 62, Висшият институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност при МВР се преобразува в университет с наименование Академия на Министерството на вътрешните работи.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
Обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Пожарна и аварийна безопасност;
- Полиция;
- Сигурност.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ