| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
  СОФИЯ, ул. "П. Волов" 29
  02/ 942 58 12; 942 58 24
  www.vuzf.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 01.06.2004

РЕКТОР - проф. д-р Михаил Динев

Това е специализирано частно училище, официално открито през 2002 година. Целите му са да обедини българските традиции с международните стандарти на обучение. Чрез постоянно съгласуване на отделни дисциплини с опита на европейски и американски университети, тенденция е в бъдеще да се въведат цялостни програми с признавани по света бакалавърски дипломи.
Днес тук се предлага образование за кадри от банковата, осигурителната и застрахователната област, съобразено с модерните стандарти по света, предлагат се нови методи и форми, обучението е конкретно практически насочено, което дава шанс за успешна бъдеща реализация.
ВУЗФ е първото в страната частно специализирано училище по застраховане и финанси.
Негови учредители са “ОРЕЛ-Г-ХОЛДИНГ” АД , “ЕВРОФИНАНС” АД , ПОК “СЪГЛАСИЕ” , ЗК “ОРЕЛ” АД , ЗК “ОРЕЛ-ЖИВОТ” АД.
Училището е открито с Решение на Народното събрание от 25.07.2002 г., (обн. в “Държавен вестник”, бр. 75/02.08.2002 г.) и е акредитирано с Протокол № 31/21.09.2000 г. на Националната агенция по оценяване и акредитиране.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Провеждане на приемен тест
26 юни 2004
27 юли 2004
27 септември 2004