| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ
  СОФИЯ, бул. "Цар Борис III" 126
  02/ 567 082; 563 037
 

Информацията ще бъде актуализирана

ДИРЕКТОР -

От 2001 година Колежът е самостоятелен частен колеж. От създаването му той осъществява активно сътрудничество с Роскилдския бизнес колеж в Кралство Дания. Основната цел на образователната програма на Колежа е подготовката на специалисти в областта на мениджмънта, търговията и маркетинга. Те трябва да могат да се справят с проблемите на стопанския живот в условията на пазарна икономика, в поддържането на контакти и работа на световните пазари, да преодоляват езиковите и културни бариери, да работят в частни и държавни фирми или в собствен бизнес.
Обучението в Колежа е платено.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ