| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  БЛАГОЕВГРАД, ул. "Георги Измирлиев" 1
  073/ 888 235; 888 215
  www.aubg.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: март 2010


Университетът

Създаден с решение на Великото народното събрание от 1991 г., Американският университет в България вече 17 години обучава студенти от България и други държави, като ги подготвя за предизвикателствата на съвременното общество.
В момента, 1100 студенти от 31 държави, живеят, учат и израстват заедно. Бъдещето на света зависи от нашите възможности да се разбираме, да оценяваме различията си, да уважаваме собствената си уникалност, и да съхраняваме спомените си. Така живеем ние в АУБ.

Американско образование с европейски перспективи
Американският университет в България предлага образование за успешна професионална и академична реализация, което се гради върху следните важни характеристики:
- АУБ е частен университет. Обучението в американски стил "liberal arts" е гъвкаво и изцяло на английски език. Преподавателите са чуждестранни и са получили образование в най-престижните световни университети; те са в тясно взаимодействие със студентите.
АУБ e акредитиран както в САЩ, така и в България. Студентите имат уникалния шанс да получат диплома, която се признават в цял свят - американска, българска и Европейско дипломно приложение.
- АУБ участва в програми на Европейския съюз за образователен обмен като Еразъм и Леонардо. Студентите на АУБ могат да се обучават за един семестър или една година в над 100 университета в Европа и в САЩ.
- АУБ разполага с най-модерната база за живот и обучение в България, като съжителството в общежития със студенти от над 35 страни е една от характеристиките на образованието в американски стил "liberal arts".
- Образованието в АУБ дава шанс на студентите да добият опит, равен с този на връстниците си в САЩ, като същевременно го съчетават с уникалната атмосфера на Югоизточна Европа и перспективите на Европейския съюз. Възпитаниците на АУБ са сред най-предпочитаните професионалисти сред работодателите.

Основни програми

Бакалавърски програми
- Бизнес администрация
- Европеистика
- Журналистика и масови комуникации
- Икономика
- Информационни системи
- История и цивилизации
- Компютърни науки
- Математика
- Политически науки и международни отношения

Магистърски програми
- Executive MBA

Език на обучение: Английски
Университетски бази:
Благоевград, България - Бакалавърски програми
София, България - Магистърски и сертификационни програми


Основна информация

студенти в Бакалавърска програма:
435 чуждестранни студенти
1100 студента общо
студенти в Магистърски програми:
Executive MBA - 29 общо

продължителност на обучението:
Бакалавърски програми - 4 години
Executive MBA - 16 месеца

учебна година:
Бакалавърски програми - 2 семестъра

прием нови студенти:
Бакалавърски програми
януари
септември

Магистърска програма
януари

срок за кандидатсване:
Бакалавърска програма
Граждани на ЕС:
септември -1 юни
януари - 1 ноември

Граждани на държави, извън ЕС:
септември -1май
януари - 1 октомври

Магистърска програма
Executive MBA - 1 октомври

 
Новини от учебното заведение »