| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ
  ВАРНА, ул. "Оборище" 13 А
  088/ 539 8663; 058/ 655 620
  www.vum.bg/bg/

Информацията e актуализирана на 1.04.2017

РЕКТОР - доц. д-р Тодор Радев

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), до 26 май 2015 г. Висше училище Международен колеж - Албена (вижте обнародваната промяна на името брой 38, стр.1 в Държавен вестник), е международно бизнес училище, чието седалище е в град Варна, България, Европа. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства.

Визия
ВУМ да се утвърди като водещо иновативно висше училище от предприемачески тип, добре разпознаваемо в България и по света, което на основата на релевантни научни изследвания, публикации и обучение подготвя успешни личности и професионалисти, чрез които допринася за развитието на бизнес средата в България и изграждането на общество, базирано на знанието.
Мисия
ВУМ се ангажира:
- да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите умения на студентите;
- да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух;
- да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на иновации и развитие на социално предприемачество.
Ценности
Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните принципи и ценности:
- стремеж към качество и амбиция за успех;
- етика и взаимно уважение;
- социална отговорност и устойчивост.

Нашите научни постижения придобиват все по-голямо признание в световен мащаб. Social Science Research Network (SSRN) определя ВУМ като българския университет с най-голям брой публикации и цитирания. Университетът е отличен с 3 Палми за отличие (Palme of Excellence) в класацията на Eduniversal за Източна Европа. Ние сме в диалог с европейската индустрия чрез редица сериозни контакти, включващи партньорства с водещи компании в сферата на софтуерното развитие, аутсорсинга на бизнес процеси, маркетинга, финансите и др. Дейността ни се простира и в световен мащаб чрез стратегически партньорства с Университет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University), Университетски колеж Бирмингам (University College Birmingham) - Великобритания; Университет по приложни науки Стенден (Stenden University of Applied Sciences) - Холандия; Университетски колеж по бизнес и хотелски мениджмънт (Business and Hotel Management School) -Швейцария, и чрез редица съвместни начинания с повече от 100 реномирани образователни институции в други европейски страни, в Азия и в Южна Америка.