| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
  ПЛОВДИВ, ул. "Задруга" 18
  032/ 672 362
  www.ecem.org

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 20.04.04

РЕКТОР - проф. д ик.н Иван Коцев

Най- младото висше училище в гр. Пловдив е Европейският колеж по икономика и управление. Колежът е създаден с решение на българския Парламент от 18.09.2001 г., въз основа на оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 22 от 21.06.2001 г.
По време на обучението си в колежа студентите могат да изберат и паралелно обучение по една от следните програми за специализация:
*Журналистика и връзки с обществеността /PR/
*Публична администрация
*Web дизайн
*Фирмено управление
*Електронна търговия
В колежа има изграден Център за допълнителна квалификация, в който се обучават специалисти от различни области.
В Центъра се организират краткосрочни квалификационни курсове по договаряне с корпоративни клиенти.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Конкурсните изпити ще се проведат на:
02.05.2004 - 10.00 ч
20.06.2004 - 10.00 ч
11.07.2004 - 10.00 ч
08.08.2004 - 10.00 ч
29.08.2004 - 10.00 ч
12.09.2004 - 10.00 ч
Изпитът е решаване на тест за проверка на общата култура на кандидата или есе (по избор). Кандидатстудентите попъват тест по английски език за установяване на равнището на езиковата подготовка.